Apa Pentingnya Etnozoologi?

Pemburuan haram, pemakanan eksotik, pemerdagangan hidupan liar, haiwan perosak dan kemalangan jalan raya yang membabitkan hidupan liar adalah simptom kepada konflik antara hidupan liar dan manusia. Pembangunan dan kemusnahan hutan seringkali menjadi punca utama kepada permasalahan ini selain daripada permintaan yang tinggi untuk mengekstrak hidupan liar di hutan untuk kegunaan manusia.

Kerapkali apabila kajian yang ingin dilaksanakan terhadap hidupan liar selalu berkisar tentang topik asas (fundamental) atau lebih terperinci lagi mengenai topik populasi, taburan, evolusi dan kepelbagian spesies hidupan liar di suatu kawasan. Kesemua topik ini secara umumnya boleh dikategorikan dalam topik ekologi.

Manakala kajian kemasyarakatan banyak mengambil sudut sosio-ekonomi, pendapatan isi rumah, persepsi masyarakat, dan kajian-kajian yang tertumpu pada kehidupan seorang manusia. Kajian-kajian ini boleh dikategorikan dalam bidang antropologi dan sosiologi. Etnozoologi pula menggabungkan kedua-dua bidang ini untuk memahami dengan lebih lengkap tentang interaksi dan hubungan antara manusia dan haiwan disekeliling mereka.

‘Etno’ dalam bahasa latin bermaksud bangsa, orang atau budaya, ‘zoo’ pula bermaksud haiwan dan ‘logi’ bermaksud kajian. Secara lengkapnya Ethnozoologi adalah kajian lepas dan terkini mengenai interaksi antara budaya manusia dan haiwan di persekitaran mereka. Ia termasuk dalam penamaan haiwan, pengetahuan masyarakat dan penggunaan haiwan dalam persekitaran mereka.

Figure 1 Sekumpulan penyelidik mengkaji etnozoologi masyarakat orang asli di Maran, Pahang

Ahli etnozoologi selalunya terdiri dari sekumpulan pengkaji dari latar belakang ekologi, sains sekitaran dan sosiologi. Mereka akan datang ke suatu tempat untuk mengkaji ekologi haiwan yang ada di suatu tempat contohnya populasi mamalia besar (tapir, gajah, banteng, seladang, babi) dalam suatu hutan simpan.

Mereka akan melakukan kajian menggunakan kaedah kamera jebak (camera trap), pemasangan kolar haiwan, dan Analisa GIS (geographic information system) untuk mengetahui kawasan rayau haiwan-haiwan tersebut. Dan dalam masa yang sama, mereka juga menemuramah masyarakat yang hidup di dalam dan pinggiran hutan itu untuk mendapatkan maklumat lebih dan pengetahuan lepas tentang hidupan liar di kawasan itu. Orang melayu, orang asli, orang india, orang cina, dan pendatang asing masing-masing mempunyai persepsi, pengetahuan, dan interaksi tersendiri apabila ditanya mengenai hidupan liar di sekeliling mereka. Seterusnya data dari kesemua kajian itu akan dirangkumkan untuk ahli etnozoologi memahami lebih mendalam tentang haiwan dan manusia dalam suatu kawasan.

Ahli etnozoologi sebenarnya dapat mendatangkan kepentingan yang serba lengkap kepada pemuliharaan hutan dan hidupan liar. Hal ini demikian kerana, mereka bukan sahaja dapat mengumpul data asas hidupan liar di suatu kawasan, tetapi dapat mengenalpasti punca sekumpulan haiwan bertindak sedemikian rupa hasil aktiviti manusia di sekitar mereka. Mereka juga dapat mengenalpasti ancaman yang menimpa kepada hidupan liar dari dulu hingga kini melalui temuramah masyarakat.

Bahkan dalam masa yang sama, ahli etnozoologi juga berpeluang mendidik masyarakat tentang status hidupan liar yang diancam kepupusan ekstrem. Mereka mampu menerapkan nilai menyayangi alam sekitar dengan menunjukkan bukti yang jelas kepada masyarakat. Pendidikan secara langsung seperti ini diharap dapat membuka masyarakat yang kurang akses ke Pendidikan formal dan capaian internet yang baik untuk belajar tentang isu alam sekitar.

Figure 2 Dr. Abdul Latiff Abu Bakar (UTHM),  seorang pensyarah bidang biodiversiti yang aktif memberi pendidikan kepada masyarakat orang asli di negeri Johor

Yang paling penting, hasil kajian ahli etnozoologi dapat membantu usaha kerajaan dalam membentuk polisi pemuliharaan alam semulajadi dan hidupan liar secara holistik tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang ada di sekitar habita hidupan liar dan kawasan hitan simpan. Bidang ini masih belum cukup ahlinya di Malaysia dan keilmuannya juga masih belum matang di kalangan ahli akademik di Malaysia. Justeru itu, penulis menggalakkan para pencinta hidupan liar untuk terjun sama ke dalam bidang etnozoologi bagi membangunkan cabang ilmu yang bermanfaat ini di Malaysia lagi-lagi mereka yang berkemahiran dalam penggunaan teknologi terkini.

Total
27
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts